Så var första CETIS-mässan avklarad. Det var Göteborg som hade besök av mässan denna tisdag den 9 oktober. Många besökte vår monter och visade ett stort intresse för vårt webbaserade läromedel. Tydligt var att många lärare känner sig oförberedda på programmeringsundervisning, men samtidigt nyfikna och öppna för olika influenser. Själv besökte jag ett seminarium med en grundskola i Göteborg där man systematisk jobbat igenom en plan för programmeringsundervisning,från årskurs 1 upp till åk 9. Myckt intressant och givande!
Tyvärr försvann elektriciteten under en timme efter lunch vilket gjorde många föreläsare frustrerade då projektorerna blev strömlösa. ” Det är säkert Västlänkens fel, som vanligt ” sade en göteborgare som menade att allt elände som händer i Göteborg beror på Västlänken….
Nåväl ,elen återvände och alla kunde avsluta sina seminarier i god ordning och vi utställare kunde slå på våra datorer igen.
På återhörande efter nästa CETIS-mässa i Stockholm!